+48 95 734 11 47

Zaproszenie do złożenia oferty na roboty remontowe w zakresie termomodernizacji budynku wielorodzinnego.


Wspólnota Mieszkaniowa ul. Borowskiego 26 w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu budynku w zakresie termomodernizacji zgodnie z Audytem Remontowym Budynku wykonanym przez Pracownie Termomodernizacyjną GENERATOR Kursko 24, 66-300 Międzyrzecz.

Audyt Remontowy Budynku oraz wszelkie niezbędne informacje do wykonania oferty, można uzyskać w siedzibie firmy ARKADA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp. Przewidywany termin realizacji: marzec/kwiecień 2022r. Ofertę należy przedstawić w oparciu o Audyt Remontowy oraz przedmiar robót. W ofercie prosimy podać kosztorys ofertowy z ceną ryczałtową brutto. Ponadto należy podać termin realizacji od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać w terminie do 04.02.2022r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Zarządcy Nieruchomości Arkada Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp. lub mailowo na adres: biuro@arkada@org.pl; skwierzyna@arkada.org.pl

Osoby do kontaktu:

Marek Hajdo- Administrator Budynku- 789 016 966

Grzegorz Sobieszek- Inspektor Budowlany- 572 283 349

pliki do pobrania


 Przedmiar robót

«powrót