+48 95 734 11 47

2022-02-22

Deklaracja określająca źródło ciepła i źródła spalania paliw


Deklaracja określająca źródło ciepła i źródła spalania paliw

Przypominamy, 1 lipca 2021r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Administrator budynku na podstawie otrzymanych od Państwa deklaracji lokalowych, złoży deklaracje za całą wspólnotę mieszkaniową (budynek).

W przypadku budynków zasilanych z sieci miejskiej, nie ma potrzeby składania deklaracji, administrator zrobi to za Państwa.

«powrót